Arminius UNI-Line System narzędzi do szlifowania profilowego

Uniwersalne narzędzie do szlifowania do wszystkich zastosowań szlifowania profilowego.

Stosowane w różnych wykonaniach,  zarówno jako opłacalne narzędzie do frezarek dolnowrzecionowych w warsztacie rzemieślniczym, jak również – z odpowiednim oprzyrządowaniem – dla zakładów przemysłowych na maszynach CNC, maszynach przelotowych i strugarkach, z wysokimi wymaganiami co do wydajności i precyzji.

 

 

 

 

 

Zalety:

 • wszystkie profile można szlifować jednym narzędziem
 • szybciej i łatwiej wymienia się profile
 • niskie czasy przezbrajania
 • oszczędność kosztów przez wymienny program standardowy
 • elastyczne w  średnicy i wysokości
 • do maszyn CNC i strugarek w pracy ciągłej lub cyklicznej
 • dla dużych ilości i przerabianych długości
 • dla zakładów rzemieślniczych na frezarki dolnowrzecionowe
 • do małych ilości i tylko okazyjnego użycia
 • montowane jako narzędzie wiercące i szlifujące
 • materiał ścierny w 3 klasach cenowych dla różnych wymagań
 • gwarantuje stałą zgodność konturów – nie potrzebna jest korekta po zmianie materiałów ściernych
 • elastyczne stosowanie na różnych maszynach w zależności od potrzeb
 • dla każdej potrzeby rozwiązanie w odpowiedniej cenie i jakości

 

 

Długa trwałość materiałów ściernych jest jedną z wielu zalet serii UNI-Line. Grupy materiałów ściernych w zakresie średnic od 120 mm i powyżej osiągają trwałość od 5.000 do 8.000 metrów bieżących, przy założeniu, że wybrane zbieranie materiału dostosowane jest do użytych wielkości ziarna i tolerancja między frezowaniem a wymiarami profilu narzędzia szlifującego zawiera się w tolerancji + / – 0 , 05 mm.

 

Dostosowanie profilu narzędzia szlifującego do danego profilu freza jest nie tylko profilowane w odniesieniu do próbek wyrobu, ale przede wszystkim graficznie przez wykonanie dokumentacji CAD (format DWG lub DXF) jednoznacznie uzgodnionej z klientem. Dla każdego narzędzia Arminius serii UNI-Line i wszystkich jego elementów takich jak segmenty szlifujące i elementy profilu podstawowego obowiązuje gwarancja profilu + / – 0,05 mm. 

 

Do standardu każdego procesu realizacji należy staranne przygotowanie dokumentacji profilu. Do Arminiusa i jego dystrybutorów należy bliski kontakt z producentami narzędzi frezujących, z oczywistych względów, bez których niewyobrażalne jest profesjonalne przeprowadzenie realizacji zlecenia, bezproblemowe przyjęcie do produkcji i serwis po dostawie. Doradcy handlowi Arminiusa dają ważne wskazówki i wiążące oceny w zakresie projektowania narzędzi skrawających, zwłaszcza podczas dopasowywania dokumentacji CAD. Komputerowe nośniki danych i transmisji są oczywistymi narzędziami tego procesu. Dla klientów i użytkowników ustalamy z producentem narzędzi do frezowania wszystkie ważne uzgodnienia i szczegóły.

 

Kiedy szlifowanie profilu osiągnie ostatni etap przetwarzania na automacie, np. strugarce lub centrum obróbczym, wtedy polecamy rozważenie zastosowania serii UNI-line Arm

inius jako za i przeciw za skompaktowanym i ekonomicznym rozwiązaniem: w porównaniu do szlifowania taśmowego nieporównywalna oszczędność miejsca i mniej kosztowne dla wykonawcy. Posi

adamy również system narzędzi rotacyjnych. Na porównywalnych nakładach seria UNI-Line Arminius oferuje znacznie lepszą jakość szlifowania, ponieważ ze względu na małą potrzebną przestrzeń normalny przebieg procesu szlifowania jest realnie wykonalny przy użyciu dwóch lub trzech granulacji papieru, z uwagi na minimalny czas potrzebny na zmianę profilu lub materiału ściernego (około 1 minuty na narzędzie) i w porównaniu ze szlifowaniem taśmowym znacznie dłuższą żywotność narzędzia ściernego, dla którego komfort jakościowy nie jest już utopią. Maszyny do obróbki kantów w przelocie, w pierwsz

ej linii z profilowaniem końcowym dla obróbki drewna masywnego, klejonki lub płyt drewnopodobnych pozwalają na korzystanie z połączenia kompaktowej kombinacji frezowania profilu i szlifowania bez najmniejszego wydłużenia czasu obróbki poprzez szlifowanie profilowe.

 

Lakierowane lub bejcowane powierzchnie bez najmniejszej ręcznej obróbki będą osiągane poprzez każdorazowo optymalnie dobraną kombinację profilu freza i szlifowania na profilu końcowym. Maszyny z najnowszych technologii pozwalają zaprogramować zmianę profilu w kilkadziesiąt sekund, do wyboru z co najmniej 5 do ponad 20 różnych profili, równocześnie na dwóch wrzecionach frezujących  lub trzech wrzecionach szlifujących.

 

Seria UNI-Line Arminiusa pozwala na wymianę segmentów szlifujących lub w razie potrzeby nawet elementów profilu podstawowego bez zdejmowania narzędzia wielowrzecionowego lub uchwytu wielokrotnie zmiennego (opcja). W projektowaniu takich rozwiązań maszynowych jesteśmy do dyspozycji z naszym doradztwem systemowym. Mimo wszystko tylko właściwa koordynacja odpowiednich narzędzi do frezowania i szlifowania profilu zapewnia sukces wysokiej wydajności.

 

Odpowiednia pomoc naszych specjalistów w próbach nowych maszyn dostępna jest już również w Państwa zakładzie produkcyjnym. Podczas rozruchu i szkolenia użytkowników jesteśmy do Państwa dyspozycji. Takie intensywne monitorowanie działań przygotowawczych buduje wzajemne zaufanie i kontakty międzyludzkie, jak wyobraża je sobie klient przy wprowadzaniu projektów wysoko wydajnościowych.